Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A GLOBOCOM Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Az adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-1-436-8721

Az adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@prestigeshop.hu

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és ezzel kapcsolatos ügyintézések (megrendelés rögzítése, számlázás, kiszállítás), hírlevél küldése. A GLOBOCOM Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: vásárló, regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a vásárló és a regisztrált felhasználók által a regisztráció és a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: vezeték- és keresztnév, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási név és cím, regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, IP cím.

Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatokat az utolsó bejelentkezéstől számított tíz évig, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A GLOBOCOM Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai, a trans-o-flex Hungary Kft.és a SPRINTER Futárszolgálat Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Adattovábbítás: A www.prestigeshop.hu-n megrendelt termékeket az GLOBOCOM Kft. a trans-o-flex Hungary Kft. és a SPRINTER Futárszolgálat Kft. munkatársainak közreműködésével szállítja ki. A kiszállítás megvalósulása érdekében a Felhasználó adatai (megrendelő neve, telefonszáma, e-mail címe és szállítási címe továbbításra kerül a szállítmányozó cég adatbázisába. Az adatok 3650 napig kerülnek tárolásra.

Online fizetés esetén a tranzakció azonosító, a vásárlás összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül aSimplePay rendszerén keresztül, a tranzakciót lebonyolító OTP Bank Nyrt. felé.

A www.prestigeshop.hu részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a felhasználót átirányítjuk az OTP Bank Nyrt. fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett,a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.A www.prestigeshop.hu a felhasználó kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Kártyás fizetéshez a felhasználó internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A www.prestigeshop.hu címen elérhető portál html kódja, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (GoogleAnalytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A www.prestigeshop.hu a GoogleAdwordsremarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.prestigeshop.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Googlehirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az GLOBOCOM Kft.-től! A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

Adatkezelés hírlevél (e-mail) küldés céljából: a www.prestigeshop.hu feliratkozás esetén hírlevelet, gazdasági reklámot, termékeiről, szolgáltatásairól információkat, tájékoztatást tartalmazó e-mailt küld az érdeklődők részére. Ezen tevékenység céljából rögzítésre kerül a Felhasználó által megadott név, e-mail cím, dátum és a feliratkozás időpontja. Az adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tároljuk. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton lehet kérni.

Adatkezelés elektronikus ügyfélszolgálat szolgáltatásának igénybevételekor: a GLOBOCOM Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Az GLOBOCOM Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelő elérhetőségeinek egyikén

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

személyes adatainak helyesbítését,

személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: (+36) 1 391 1400

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Hivatalos név: GLOBOCOM Kft.

Ügyvezetők: Králik Samu Péter

Adószám: 23793853-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-978178

Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-……………..

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Telefon: (+36) 1 436 8721

E-mail: info@prestigeshop.hu

Értesüljön legfrissebb ajánlatainkról!